vuorotteluvapaan sijainen

Vuorotteluvapaa- TE-palvelut

Vuorotteluvapaan ajalta voit saada vuorottelukorvausta. Oikeus korvaukseen jatkuu, vaikka sijaisen palvelussuhde päättyisi aiemmin kuin vuorotteluvapaa. Vuorottelukorvaus on. 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, jota saisit, jos jäisit työttömäksi – lapsikorotuksia ei oteta huomioon, kun korvausta lasketaan; veronalaista tuloa.

Vuorotteluvapaan ehdot muuttuivat 1.1.2016 – …

Vuorotteluvapaan ajaksi on palkattava sijainen, joka on ollut työttömänä työnhakijana vähintään 90 kalenteripäivää vapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. (Edellä sanottua ei edellytetä, jos sijainen on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias, tai alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään …

Vuorotteluvapaan sijaisuus

Vuorotteluvapaan sijainen Työantajien tulee palkata vuorotteluvapaalle lähetävän tilalle toinen henkilö. Sijaiseksi palkattavan henkilön täytyy olla työtön työnhakija, kuka on myös ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-keskukseen.

Vuorottelusijaisen palkkaaminen > Vuorottelukorvaus

Vuorotteluvapaan ajaksi työnantajan on palkattava vuorotteluvapaalle jäävälle vuorottelijalle sijainen eli työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva …

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaan sijainen Vuorotteluvapaalaki määrittelee, että vuorotteluvapaan ajaksi tulee palkata sijainen, kuka on työtön työnhakija. Sijaiseksi ei voi kuitenkaan palkata henkilöä, ketä voidaan pitää täysipäiväisenä opiskelijana.

Vuorotteluvapaalaki 1305/2002 – Ajantasainen …

Vuorottelusopimus on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle ennen vuorotteluvapaan alkamista. Lisäksi työsopimus tai muu luotettava selvitys siitä, että sijainen on palkattu vuorotteluvapaan ajaksi, on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle ennen vuorotteluvapaan alkamista tai viipymättä vuorotteluvapaan alkamisen jälkeen.

Vuorotteluvapaa työnantajan näkökulmasta – …

Kirjallinen vuorottelusopimus sekä työsopimus tai muu luotettava selvitys siitä, että sijainen on palkattu vuorotteluvapaan ajaksi, on toimitettava ennen vuorotteluvapaan alkamista työ- ja elinkeinotoimistolle. Sijainen. Työnantajan on palkattava vuorotteluvapaan ajaksi työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva …

[PDF]

Vuorotteluvapaa – Etusivu- TE-palvelut

Vuorotteluvapaan kesto ja pidentäminen Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 kalenteripäivää ja enintään 180 kalenteri-päivää. Vuorotteluvapaan pidentämisestä on sovit – tava viimeistään kaksi kuukautta ennen sovitun vuorotteluvapaan päättymistä. Pidentämisestä on kysymys silloin, kun esim.

Jos haluat vuorotteluvapaalle | Tehy työttömyyskassa

1.Varmista, että vuorotteluvapaan edellytykset täyttyvät Vuorotteluvapaan edellytykset täyttyvät, kun olet ollut kokoaikaisessa työssä samalla työnantajalla yhdenjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vapaan alkua.

Vuorotteluvapaan ehdot ja edellytykset > …

Vuorotteluvapaan ehdot ja edellytykset. Vuorotteluvapaa on 100 – 180 kalenteripäivän vapaajakso, jonka työntekijä voi käyttää haluamallaan tavalla esimerkiksi koulutukseen, kuntoutukseen, lasten hoitoon, harrastuksiin tai lepoon.