kriisityön koulutus

Kriisityön osaamisen syventävä koulutus – hamk.fi

Kriisityön osaamisen syventävä koulutus Kohderyhmä Asiakastyötä tekevät ammattilaiset, joilla on perustiedot kriisityöstä ja jotka tekevät akuuttia kriisityötä tai kohtaavat kriisin …

Kriisityön erikoistumisopinnot 10 op – Suomen …

Kriisityön metodiikkaa ja käytäntöä eri konteksteissa, Kriisi- ja katastrofipsykologian dosentti Salli Saari. 16.1.2019. Kriisityön psykiatrinen epidemiologia, kroonistuneiden traumaperäisten psyykkisten oireiden lääketieteelliset interventiot, kriisityön, psykiatrian, lastensuojelun ja oppilashuollon rajapinnoilla taiteilua.

Kriisityön koulutusohjelma (20 op) | Kymenlaakson

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu pelastusalan, poliisin, kriisityötä tekevien sosiaali- ja terveydenhuollon, lastensuojelun, erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon, mielenterveystyön, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, kirkon ja järjestöjen henkilöstölle ja johdolle sekä alan kouluttajille ja työnohjaajille.

Kriisityön erikoistumisopinnot | Psyko-Team – koulutus.fi

Kriisityön erikoistumisopinnot ovat osoitus ammattitaidosta Kriisityön erikoistumisopinnot suorittamalla saavutat asiantuntijatason teoreettisen ja menetelmällisen osaamistason …

Kriisityön koulutus Kouvolassa – ”Stepped Model of …

Koulutus soveltuu esim. pelastusalan, poliisin, kriisityötä tekevien sosiaali- ja terveydenhuollon, lastensuojelun, erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon, mielenterveystyön, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, kirkon ja järjestöjen henkilöstölle ja johdolle sekä alan kouluttajille ja työnohjaajille.

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Kriisityön

Kriisityön koulutukset ovat Suomessa olleet hyvin kirjavia (STM 2006). Tämä koulutus noudattaa kansainvälisiä kriisityön koulutusta koskevia suosituksia (esim. TENTS EU), joiden mukaisesti ohjelma on rakennettu.

Traumaattinen kriisi ja henkinen ensiapu – Sosiaali- ja

Kriisityön perusteet – Mikä aiheuttaa kriisin? • Erilaiset kriisit (kehitys- elämän- ja äkilliset traumaattiset kriisit) Koulutus sisältää asiantuntijaluennon ja case -harjoituksia. Kouluttaja. Lehtori, psykologi Eveliina Holmgren, Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Soili Poijula – Soili Poijula

Läheisten tukeminen äkillisen kuoleman jälkeen – hoitotyön suositus julkaistaan syksyllä 2018 22.04.2018 Suositus on tarkoitetu valtakunnalliseksi ohjeistukseksi ammattihenkilöstölle ja muille läheisiä kohtaaville ja auttaville Lue Lisää »

Koulutus | Traumaterapiakeskus

Koulutuspalvelut. Traumaterapiakeskus tarjoaa eri puolella Suomea toimiville traumatisoivien tapahtumien uhrien auttajille konsultaatio-, työnohjaus- ja koulutuspalveluja.

Koulutukset | Suomen Mielenterveysseura

Nuoren mielen ensiapu -koulutus on tarkoitettu 7–18 -vuotiaita lapsia tai nuoria työssään tai vapaa-ajallaan kohtaaville. Koulutuksessa käsitellään mielenterveyteen vaikuttavia arjen haasteita ja ilmiöitä sekä tutustutaan lasten ja …