hoitotyön sv

Hoitotyön koulutusohjelma, hoitotyön sv. – PDF

1 Hoitotyön koulutusohjelma, hoitotyön sv. Suoritettava tutkinto Sosiaali-ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Sairaanhoitaja (AMK), 210 op Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, jonka tehtävä yhteiskunnassa on potilaiden hoitaminen.

[PDF]

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU …

Osasto 5A:n hoitotyön tavoitteena on antaa potilaille laadukasta, ammattitaitoista ja hyvää hoitoa. Tavoitteena on toimia hoitotyön arvojen sekä periaatteiden mukaisesti. Henkilökunta kunnioittaa jokaista potilasta yksilöllisesti, tasavertaisesti sekä itsemää-räämisoikeutta kunnioittaen.

[PDF]

HOITOTOIMENPIDEOHJEITA TERVEYSASEMAN …

Kliiniseen osaamiseen sisältyy ajan tasalla oleva hoitotieteellinen tieto, hoitotyön vaa-tima anatomia ja fysiologia, patofysiologia, farmakologia sekä ravitsemustieteen ja yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden alan tieto. Kliininen osaaminen edellyttää näyt-töön perustuvan tiedon osaamista.

Linjanimi 130 Hoitotyön sv – Vaasan ammattikorkeakoulu

Linjanimi 130 Hoitotyön sv – Vaasan Read more about matias, johanna, mikael, petteri, juhani and emilia.

DIABEETIKOIDEN JALKATERVEYDEN TUTKIMUS Liisa …

DIABEETIKOIDEN JALKATERVEYDEN TUTKIMUS Liisa-Maria Teräs Hoitotyön sv Sairaanhoitaja amk RAMK 25.11.2013. JulkaistuJarkko Nieminen …

Hoitotyön sv? – Terveydenhuoltoalan opinnot – …

Juuri vilkaisin vielä tuota päästötodistusta. Siellä ei lue muuta kuin ”Hoitotyön syventävät opinnot”. Thats it.. Portfoliota ei ole enää (hävisi bittiavaruuteen), josta sen olisi voinut nähdä.. Selitin kyllä haastattelussani syventävien opintojeni …

[PDF]

sivu 1/3 – Jyväskylän ammattikorkeakoulu – JAMK

22.11.2013 sis. vain julkaisuluvan antaneet sivu 2/3 Hoitotyön koulutusohjelma, Hoitotyön sv. Alainen, Amanda Iida Emilia Hintikka, Asta Maria

[PDF]

Hämeen ammattikorkeakoulu ESIVALINTA Valinnan …

Hämeen amk, Hämeenlinna, Lahdensivu Terveydenhoitotyön sv 25 118 444 74 100 26 Hämeen amk, Hämeenlinna, Lahdensivu Hoitotyön sv 65 198 663 69 260 20 Hämeen amk, Hämeenlinna, Lahdensivu Sosiaalialan ko 60 272 869 69 240 25

Hoitotyö på Svenska – Finska-Svenska Ordbok – sv…

sv Medlemsstaterna bör säkerställa sjukvårdtjänster och andra samhällstjänster av hög kvalitet, eftersom brist på sådana tjänster får negativa konsekvenser, särskilt för kvinnor, då det i första hand är kvinnorna som ansvarar för omsorgen.

Hoity Toity – Unique Shoe Boutique in Tarporley, the …

Welcome to Hoity Toity Shoes Hoity Toity is rapidly becoming one of the top go to destinations for ladies designer footwear and new emerging footwear designers.