avioliiton edut

Avoliiton ja avioliiton erot – tiesitkö näistä

”Kultaiset rinnat” tarkoittavat, että äiti on imettänyt lastaan vuoden ikäiseksi. Samantyyppisesti kuin tiettyjen vuosien saavuttaminen avioliiton saralla, myös imetyksen merkkipäivät ansaitsevat arvoisensa tittelin.

Avioliiton edut avoliittoon verrattuna – Minilex

Avioliiton etuna on myös se, että aviopari voi adoptoida lapsen yhdessä, avopari taas ei voi. Avoparille ei myöskään ole mahdollista niin sanottu perheen sisäinen adoptio, eli toisen puolison lapsen ottaminen molempien yhteiseksi lapseksi. Avioliiton etuna on lisäksi myös se, että aviopuolisot voivat ottaa yhteisen sukunimen.

Avioliiton hyödyt? | Kauppalehti.fi

Jan 08, 2005 · Avioliiton hyödyt? Sivut:3 [ Edellinen 1 2 3 | Seuraava ]

Avioliiton edut – Avioliitto – Suomi24 Keskustelut

Avioliiton juridiset edut/haitat eivät kyllä ole erilaiset teillä tai meillä! Sinänsä kyllä siis voi ihan hyvin kysellä muilta, mitä etuja itse ovat pitäneet tärkeinä. Niin.

Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde – Oikeus.fi

Kahdeksaatoista vuotta nuorempi voi kuitenkin solmia avioliiton oikeusministeriön luvalla. Samaa sukupuolta olevien parien ei ole enää mahdollista rekisteröidä parisuhdettaan maaliskuun 2017 alusta alkaen.

Avioliitto – Wikipedia

Avioliiton esteiden tutkija tarkistaa väestötietojärjestelmästä, pitävätkö tiedot paikkansa. Mikäli esteitä ei ole, tutkija antaa kihlakumppaneille todistuksen esteettömyydestä. Mikäli esteitä ei ole, tutkija antaa kihlakumppaneille todistuksen esteettömyydestä.

Avioliiton ”edut” – Laki24.fi

Haluamme solmia avioliiton uudelleen turvataksemme toistemme taloudellista asemaa elämämme ehtoopuolelle. Asumme parin km etäisyydellä toisistamme ja aiomme asua näin avioliiton solmittuammekin, koska toisen työ on jatkuvaa epäsäännöllistä yö- …

Avioliitto – Väestöliitto

Ennen avioliittoa suoritetaan avioliiton esteiden tutkinta. Avioliittoon voidaan vihkiä kirkollisella tai siviilivihkimyksellä. Avioliitto päättyy toisen …

Avoliitto – Väestöliitto

Avioliiton keskenään solmineilla voi olla sama sukunimi, keskinäinen elatusvelvollisuus, avio-oikeus toisensa varallisuuteen ja tästä aiheutuva omaisuuden tasajako, oikeus perhe-eläkkeeseen sekä perintöoikeus toisen kuoltua. Avoliitossa näin ei asianlaita ole.

Avioliiton solmiminen – Oikeus.fi

Avioliiton esteiden tutkintaa pyydettäessä avioliittoon aikovien on allekirjoitettava vakuutus siitä, että aiotulle avioliitolle ei ole estettä. Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta. Kun avioliiton esteiden tutkija on todennut, että aiotulle avioliitolle ei ole esteitä, on avioliittoon aikoville annettava tästä todistus.